Енергийната ефективност на климатика се определя от коефициентите COP/SCOP и EER/SEER. Колкото по-високи са те – толкова по ефективен е уредът и толкова повече топлина излъчва за единица консумирана електроенергия – например за един киловат. В случая на охлаждане е повече отнета топлина за единица консумирана електроенергия.

Тук ще намерите подробни указания как да четете етикета на климатиците и да се ориентирате какво означава всеки символ.

С цел постигане на своите цели за околната среда (т.н. 20-20-20) Европейският съюз наложи от 2013г. минимални изисквания за уредите, използващи енергия.

С новия етикет за енергийна ефективност на климатиците се въведоха няколко промени, които ще допринесат за още по-добър и аргументиран избор на климатик от потребителите с максимална защита на околната среда.

Етикет на климатик - енергийна ефективност

Етикет на климатик – енергийна ефективност

Бяха въведени нови елементи в етикета като:

 – нива на шум на вътрешното и външното тяло;

 – делението на Европа на климатични зони;

 – годишния разход на електроенергия в режим отопление и охлаждане;

 – нови нива на енергийна ефективност. Докато до 2012 г. максималното ниво беше клас А, сега се въвеждат и допълнителните А+, А++ и А+++.

В следната таблица можете да видите конкретните стойности на сезонните коефициенти на ефективност в режим охлаждане и режим отопление:

Таблица с нива на енергийна ефективност

Таблица с нива на енергийна ефективност