Лизингови схеми за всички продукти с цена над 150 лв. до 12000 лв. Ти Би Ай Банк, ПБ Лични финанси, Банка ДСК, за да осигури на клиентите си широка възможност за избор на лизингови схеми. Клиентите могат да кандидатстват за одобрение както онлайн през  klima-service-bg.comтака и по телефона или на място в магазина.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на продуктите, включени в поръчката. Кандидатстването се извършва онлайн чрез сайта Клима Сервиз 2020 посредством кликване върху бутона “купи с кредит”, следвайки предвидената процедура, на място в магазина или по телефон. 0895 47 71 47

Условията, на които клиентът следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Клима Сервиз 2020 не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително и в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените от закона действия свързани с принудително изпълнение и други. Клима Сервиз 2020  не е представител и не извършва посредническа дейност, в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане продукти се извършва само след като Клима Сервиз 2020  бъде уведомена от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. При получаване на заявените продукти, клиентът подписва:

Договор за потребителски кредит;

Искане декларация за потребителски кредит;

Застрахователните сертификати (в случай, че е избрал защитен кредит).

Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на продуктите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Богата и разнообразна гама от климатични системи  на онлайн магазина https://klima-service-bg.com 

Клима Сервиз 2020. Нашия Магазин "ул. Димитър Пъшков 11А, гр. Ловеч, а ако имате нужда за консултация по телефон сме на разположение на 0895 47 71 47